Content Marketing a.k.a. Маркетинг на съдържанието

Терминът Маркетинг на съдържанието познат още като Content Marketing вече е част от речниковия запас на голям процент от потребителите в интернет. Често мултиплицирането на този моден израз обаче води до размиване и дори неразбиране на значението и целта на Content Marketing-а. За да разберем същността на маркетинга на съдържание, първо трябва да си изясним постановката, в която той всъщност работи. Всеки онлайн потребител преминава през няколко фази, когато има потребност от даден продукт или услуга.


1.След като възникне дадена потребност, активните в интернет потребители започват да търсят информация, за да изградят собствена представа за това, което търсят.


2.След като потребителят е на ясно с проблема, започва да търси и начин за неговото разрешаване. В този смисъл се прави повторен обход на информацията в интернет, но търсенето вече има за цял да даде конкретно решение или да посочи кой и защо да удовлетвори потребността на потребителя.


3.Последната фаза е заключителната, в която потребителят прави своя избор и взема крайно решение. Често не можем да направим ясно разграничение между втората и третата фаза, защото тези индуктивни и дедуктивни процеси протичат в мозъка на всеки един от нас, без да си даваме ясна сметка за това. Въпреки това, потребителите вземат решение в следствие на полученото количество и качество на информацията, до която са достигнали. Именно в това се корени и идеологията на маркетинга на съдържание. Ако искате да използвате този инструмент правилно, трябва да положите усилие Вие лично да създавате качествено съдържание, което да решава потребителски проблеми. Основна черта на маркетинга на съдържание е, че той е приложим и подходящ практически за всеки бизнес, който съществува. Основната цел, която трябва да Ви води и мотивира е да се опитате да отговорите възможно най-подробно на всички потенциални въпроси на потребителите. Поставете се на тяхно място, припомнете си, кои са най-често задаваните въпроси от клиентите Ви и започнете да отговаряте на тях. Никой не иска от Вас и Вие не трябва да пишете журналистически разработки, нито пък да създавате рекламни публикации. Целта е да обясните това, което знаете максимално изчерпателно и достъпно. Използвайте технологиите - създавайте видео уроци за това как потребителя трябва да използва продуктите и ги вграждайте като част от съдържанието. Наемете човек, който да създава инфографики, които да разясняват особеностите на продукта или бизнеса Ви. Ако нямате ясна визия, мисия и цел е добре да коригирате това. Обяснявайки тези елементи от бизнес модела Ви, Вие много по-лесно ще изградите образа на компанията Ви пред всеки потенциален потребител.


Маркетингът на съдържание е сложна дейност
и изисква внимателно планиране.

Ако сега започвате да се занимавате с маркетинг на съдържанието, ще установите, че на пръв поглед лесната задача е доста сложна и изисква внимателно планиране. За да бъде ефективен маркетингът на съдъражние, което ще създавате, можете да разделите процеса на две части. Създайте самия текст, като се стараете да бъдете кратки, но изчерпателни. След като подготвите текста можете да преминете към втора фаза, а именно, да помислите по какъв начин можете деликатно да подскажете на потребителя, че той може да се обърне към Вас, за да закупи дадения продукт или услуга, от която се интересува. Целта, която трябва да си поставите е да убедите потребителя, че цялата компетентност, която демонстрирате във вече прочетения материал е проекция на Вашите действителни умения, познания и професионализъм. Важно е да включите и информация, касаеща Вас и фирмата Ви. Подчертайте Вашите силни страни, бизнес модела Ви и технологията на работа. Отделете специално внимание и разяснете какви ползи ще има потребителя от това, което предлагате, как, защо и колко ще го използва. Всичко, което трябва да направите е да спечелите доверието на потребителя, като отговорите на въпросите му и покажете, че притежавате експертни познания в областта, които сте склонни да споделите. Не използвайте клишета и рекламни съобщения в текстовете си. Забравете за използването на изрази от типа "Купи сега", "Обади се сега" и т.н. повелителни изрази, които бяха изключително популярни преди около десет години. Правете разлика в еволюцията на самите потребители. Ако преди маркетолозите си говориха за stupid customers, то днес е епохата на clever customers. Вашите клиенти нямат нужда да бъдат обеждавани в качеството на продуктите Ви, нямат нужда да им се казва, че Вие сте най-добри и че на света други няма. Те знаят стойността на продукта Ви дори по-добре от някои от Вашите служители, така че никога не поставяйте акцента върху натрапчиви клишета, имащи за цел да втълпят нещо на потребителя. Това, което инрересува съвременният клиент е да бъде спечелен, да бъде изградено доверие, да получи личното отношение и да повярва в това, че ако днес избере Вас, Вие ще съществувате за него и утре и след една година.


Правилната информация,
на правилното място.

След като тексът бъде създаден, имате да вземето още едно важно решения. Къде ще поместите въпросната информация? Един от най-лесните и ефективни варианти е създаването на фирмен блог. В собствения си блог можете да публикувате всичко, което би представлявало добавена стойност за потребителите. Използвайте този канал за комуникация за да кажете на потребителите и клиентите си всичко, което трява да знаят за Вас. Бъдете организирани и потредени, не нахвърляйте случайни идеи и не ги обединявайте в обща статия с други нерелевантни материали. Мислете логически и спазвайте определена последователност в писането и публикуването. Ако предлагате различни продукти или услуги, то е добре да създадете отделни секции за отделните класове продукти и услуги. Ако работите правилно, Вашият блог ще се превърне във Ваша собствена медия, чрез която както Вашите клиенти, така и клиентите на Вашите конкуренти ще се информират за последните новости. Направите ли го, имате реален шанс да привлечете всички и да ги превърнете в свои лоялни потребители.


Бъдете една крачка пред клиентите си.

Проучете кои са най-честите реализирани търсения в интернет и създайте отговори на всички въпроси и притеснения на клиентите. Всеки, който случайно или целенасочено попадне на Вашия блог и чете въпросните статии ще получи и необходимия тласък и мотив за да реализира конкретна покупка. Ако сте се справили добре със създаването на авторско, уникално съдържание, което има стойност, то можете да сте сигурни, че изборът на клиента Ви ще е повече от лесен, защото той вече ще е избрал Вас.